Rasstandaard Border Terriër

Algemeen voorkomen
In wezen een werkende terrier. Moet in staat zijn een paard te volgen.

Gedrag en temperament
Combineert levendigheid met moed.

Hoofd
Hoofd als dat van een otter.

Schedel
Middelmatig breed.

Neus
Een zwarte neus heeft de voorkeur, maar een lever- of vleeskleurige neus is geen ernstige fout.
Voorsnuit kort en sterk.

Kaken/Tanden
Schaargebit, d.w.z. de boventanden staan nauwsluitend over de ondertanden en zijn recht in de kaken geplaatst; een tanggebit is acceptabel; een ondervoor- of overbeet is een grote fout en hoogst ongewenst.

Ogen
Donker met een indringende uitdrukking.

Oren
Klein, V-vormig, van middelmatige dikte en dicht tegen de wangen naar voren vallend.

Hals
Van middelmatige lengte.

Lichaam
Diep, smal en tamelijk lang.

Lendenen
Sterk.

Borst
Ribben goed naar achteren doorlopend, maar niet te veel gewelfd daar een terriër met beide handen achter de schouder te omspannen moet zijn.

Staart
Middelmatig kort, tamelijk dik aan de basis en geleidelijk smaller toelopend. Hoog aangezet, vrolijk – maar niet over de rug gekruld – gedragen.

Ledematen
Voorhand: voorbenen recht, niet te zwaar van bot.

Achterhand: op snelheid gebouwd (“racy”).

Voeten
Klein met dikke voetzolen.

Gangwerk
Is zodanig gebouwd dat hij een paard kan volgen (“sound”).

Huid
Moet dik zijn.

Vacht
Beharing: hard en dicht met een dichte ondervacht.
Kleur: rood (“red”), tarwekleurig (“wheaten”), grijs & bruin (“grizzle and tan”), blauw & bruin (“blue and tan”).

Gewicht
Reuen 5,9-7,1 kg (“13-15,5 lbs”), teven 5,1-6,4 kg (“11,5-14 lbs”).

Fouten
Iedere afwijking van de voorgaande punten moet beschouwd worden als een fout en de mate waarin de fout moet worden aangerekend, moet in juiste verhouding staan tot de ernst van de fout en de invloed daarvan op de werkcapaciteiten van de terrier en op de gezondheid en welzijn van de hond.

Iedere hond, die duidelijk lichamelijke afwijkingen of abnormaal gedrag vertoont, moet gediskwalificeerd worden.
N.B.: Reuen moeten twee ogenschijnlijk normale, volledig ingedaalde testikels hebben.